Senátor Franc opět otevřel debatu o obchvatu Broumova a měšťanském pivovaru

Senátor a zastupitel Broumova Lubomír Franc pozval na pondělí do Konferenčního sálu infocentra veřejnost a zastupitele Broumova a okolních měst a obcí k diskusi o budoucnosti města. Hlavními probíranými tématy byl obchvat Broumova a řešení budovy měšťanského pivovaru. Jeho pozvání přijal i první náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Martin Červíček a radní pro regionální rozvoj Pavel Hečko.

Prvním tématem byl obchvat Broumova. „Je to věc, o které se v Broumově mluví už desítky let. Dnes je k dispozici dokumentace k územnímu rozhodnutí, což je zásadní krok, jak na této věci pokračovat,“ uvedl na úvod Lubomír Franc.

Návrh obchvatu je rozdělen do dvou částí, stejně tak se dá rozdělit celý projekt. První část obchvatu začíná odbočkou ze stávající silnice nad benzínovou pumpou a pokračuje nad Fitzbachem až ke křižovatce pod Hotelem Veba. Tato část je méně problémová, nebudou zde probíhat žádné demolice, o této části lze podle slov Lubomíra France uvažovat zcela reálně. Druhá část pokračuje pod Hotelem Veba směrem k mostu u Veby a zde by se několik objektů muselo bourat.

„Z mého pohledu je třeba přesvědčit KHK, aby se pokračovalo v přípravě stavby. Je také třeba rozhodnout rozdělení akce na dvě etapy. Pokud by byla první etapa realizována, výrazně by se uvolnila křižovatka u MěÚ a vyřešila by se nestabilita silnice pod Střelnicí,“ zmínil jednu z výhod obchvatu Lubomír Franc.

„V tomto regionu bylo do oprav silnic investováno cca 550 miliónů korun v posledních 10 letech. V celém Královéhradeckém kraji je však potřeba k odstranění špatného stavu silnic přibližně 11 miliard korun. V současné době připravujeme na Broumovsku rekonstrukce silnic včetně případného obchvatu města v celkovém objemu cca 890 miliónů korun. Nejvýznamnější určitě bude udělat rekonstrukce průtahu Broumovem, dále Broumov – Velká Ves a Broumov – Otovice, netrpělivě čekám na stavbu Broumov – Hejtmánkovice – Meziměstí – Starostín nebo Teplice nad Metují – Adršpach a další,“ uvedl k situaci kolem rekonstrukcí silnic náměstek hejtmana Martin Červíček.

„My se už dnes zabýváme tím, jaké finanční prostředky by sem měly jít. Máme samozřejmě zájem rozvíjet náš region, o záměrech, o kterých se tu dnes mluví, víme, počítáme s nimi, a budeme chtít, abychom mohli finanční prostředky od státu čerpat. Projekty budeme podporovat,“ potvrdil krajský radní Pavel Hečko.

„Město s investorem, kterým je krajská Údržba silnic, intenzivně jedná a poslední jednání proběhlo právě dnes dopoledne. Investor ještě ani nezačal jednání o výkupu pozemků, ale jakmile se jednání rozjedou, je město připraveno v tom pomoci. Přesto se dá očekávat, že to může trvat třeba 8 až 10 let. V tuto chvíli tedy spíše řešíme a spolupracujeme s vyřešením stávající trasy, zejména nutné opravy silnice kolem restaurace Střelnice, kde město vyjednalo pozemky a plánuje i opravu chodníku a osvětlení. Přislíbený termín je jaro 2019,“ doplnil informace starosta Jaroslav Bitnar.

Následovala debata o budoucnosti měšťanského pivovaru. „Území, kde leží měšťanský pivovar, je pro město důležité a prioritní, je to území mezi historickým centrem a dominantou kláštera. Jakýkoli zásah, který se zde udělá, tak určí tvář města na desítky let, možná na následujících sto let,“ uvedl druhé téma Lubomír Franc a pokračoval s návrhy řešení: „Jako zásadní považuji v podzemní části jedné z budov vybudovat parkoviště. Navrhuji, aby v těch dvou objektech pivovaru vzniklo asi 100 parkovacích stání a třeba tělocvična. Z dalších prostorů se nabízí vybudování tzv. „komerčních prostorů“, které však mohou být využity na jakékoli další věci, napadá mne třeba nabídnout prostor poště. Dále by měl být stavebně zajištěný kamenný sklep, což je zcela unikátní prostor, se kterým se může něco dělat za dalších 20 či 30 let. Opravit by se mohla věž pivovaru, ze které by mohla být dominanta pro účely cestovního ruchu.“

„Byl bych moc rád, aby se nyní rozpoutala diskuse, jak mezi občany, tak mezi broumovskými zastupiteli. Výhoda navrhovaných změn je, že by se tyto stavební úpravy daly dělat postupně. Vše se dá rozfázovat podle finančních možností města a navíc by byl minimální provozní náklad. Bylo by dobré, aby se do roka řeklo, co s tímto objektem dělat. Pokud se tyto první kroky neudělají, tak tu jen budeme kolem chodit a přemýšlet, co s tím. Je to výkladní skříň Broumova a v kontrastu s tím, co se dnes děje v klášteře je to ostuda. Mělo by se už říci, co se s tím bude dělat a dál to udržet třeba dvě, tří volební období.“

Z veřejnosti padl názor budovy zbourat. Na to však reagovali další přítomní. „Ve městě je potřebná dlouhodobá shoda, co s pivovarem. Je třeba si uvědomit, co město v tom objektu má. Nemůžeme koukat jen na to, co je nad zemí, musíme si uvědomovat, co je pod zemí. Dopravní situace v centru města není normální a počet aut stoupá nejen v důsledku počtu turistů, ale i vyššího počtu aut nás, místních. A zde se nabízí vybudovat parkování, schované pod zemí. Stavby parkovacích domů totiž nejsou nikdy hezké. Jestli si necháme pivovar zbourat, tak uděláme na nejbližších 50 let obrovskou chybu,“ reagovala na návrh zbourání objektu Libuše Růčková.

„Město Broumov uspělo s žádostí o dotaci, jejíž součástí je veřejné projednávání co dál s tímto objektem. To znamená, že odborná firma udělá v rámci města šetření mezi obyvateli a podnikateli, aby se zmapovaly veškeré potřeby lidí, co by si v objektu představovali a aby z toho vzešly všechny požadavky a potřeby a zároveň se udělala i ekonomická analýza. Já osobně bych objekt také zboural, ale památkáři trvají na zachování půdorysné i objemové podoby stavby bývalého pivovaru. V tom případě bych také souhlasil s vybudováním parkovacích míst. Ale to všechno musí vzejít z diskuse, která bude zahájena letos na konci roku a probíhat tak bude až po podzimních volbách,“ zmínil starosta Broumova Jaroslav Bitnar.

Padaly další návrhy a diskusi po 2,5 hodinách uzavřel Lubomír Franc: „Jsem velmi rád, že jsme se tu sešli v takovém počtu a doufám, že to splnilo účel rozpoutat diskusi a následně v té myšlence pokračovat dál.“

Zdroj Naše Broumovsko

20180122_164725

20180122_173211

20180122_181543

27140930_521117054941059_75485366_o

27145272_521117318274366_772133907_o

27292588_521117068274391_258880791_n

IMG_20180122_171333

IMG_20180122_171434

TOP