Lubomír Franc otevřel v Broumově pobočku senátorské kanceláře

4

Senátor Parlamentu České republiky a bývalý hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc v pondělí otevřel v Broumově pobočku své senátorské kanceláře v Náchodě. Na slavnostní otevření přišla řada starostů a zastupitelů měst a obcí Broumovska i lidé z veřejnosti.

Proč jste otevřel senátorskou kancelář v Broumově?

V Broumově otevírám pobočku své senátorské kanceláře, která je v Náchodě na náměstí T. G. Masaryka. Broumovský výběžek má v rámci Královéhradeckého kraje okrajovou polohu – se všemi nevýhodami, které z toho vyplývají. Na náš výběžek a jeho problémy je třeba upozorňovat a pokusit se je řešit. Proto jsem na otevření kanceláře pozval městské zastupitele i starosty z okolních obcí. Věřím ve spolupráci všech, kteří zde na žijí – a tato senátní kancelář k tomu může dle mého názoru trochu přispět.

Jste dlouhou dobu nejvýznamnější politickou osobností Broumovska. V jaké oblasti byste chtěl pomáhat?

Problémem města Broumova je zásadní snížení počtu obyvatel za posledních 10 let. Jde o 10% pokles. Musíme ve městě udržet a rozvíjet vše, co zvyšuje atraktivitu bydlení pro obyvatele. Zásadní je oslovit mladé lidi, kteří se v Broumově narodili, ale měli bychom se pokusit přilákat sem i obyvatele z „vnitrozemí“. Pomáhat chci proto především tam, kde se rozhoduje o zachování či rozvíjení subjektů poskytujících služby obyvatelstvu – nemocnici, gymnázium, základní školy, sociální služby, ale i podnikání, kulturu, sport a společenské akce. Jako konkrétní příklad mohu uvést schůzku s novou ředitelkou náchodské nemocnice zde v Broumově, která je naplánovaná na 23. října 2017.

Jak byste chtěl pomoci přímo Broumovu?

Už jsem na to vlastně odpověděl – znalostí místní problematiky i svými zkušenostmi z krajské samosprávy chci podpořit konkrétní činnosti. Jako další příklad mohu uvést dokončení rekonstrukcí silnic II. A III. třídy na Broumovsku.

Mezi přítomnými byla i starostka Meziměstí Eva Mücková: „Pan Lubomír Franc patří mezi ty, kteří se zasloužili o rozvoj Broumovska jako takového. Především opravy a rekonstrukce silnic se v době, kdy byl hejtmanem, v regionu „rozjely“ a i po skončení jeho „hejtmanského období“ se stále otevírají nové a nové stavby. Odvedl obrovský kus práce, kterou ti, kteří něco ve prospěch regionu udělali, ocení. A mnozí to bohužel berou jako samozřejmost. Ale my, představitelé obcí, víme, že se nic samo o sobě neudělá, a že za vším stojí spousta mravenčí práce. A taky víme, jak je důležité mít své zástupce ve vedení kraje!“

Broumovská kancelář Lubomíra France se nachází v ulici Protifašistických bojovníků č. 200. Schůzku lze dohodnout telefonicky na čísle 725 679 900 – tak, aby mohl setkání koordinovat se svou přítomností v náchodské senátní kanceláři.

 

TOP