Co bude s broumovskou nemocnicí?

reditelka

Tuto otázku jsem položil nové předsedkyni představenstva náchodské nemocnice ing. Ivaně Urešové, MBA (byla do funkce jmenována v červenci letošního roku). S novou ředitelkou náchodské nemocnice, pod kterou je broumovská nemocnice začleněna, jsem se sešel v pondělí 23. října v Broumově a více jak hodinu se zajímal o její pohled na budoucnost naší nemocnice.

Dle nové paní ředitelky je nemocnice v dobrém technickém stavu (v nemocnici proběhlo během posledních 10 let několik podstatných investic) a dnešní stav – tj. interna, LDN, JIP, laboratoře, rentgeny, záchranná služba je vyhovující a dlouhodobě udržitelný. V současnosti byla dokončena přestavba oddělení dlouhodobé intenzivní péče a jedná se o druhé etapě na tomto oddělení.

Určité změny v uspořádání nemocnice může přinést až dokončení zásadní přestavby nemocnice Náchod (jsou připraveny dvě etapy přestavby s horizontem dokončení druhé etapy za rokem 2022). Paní ředitelka nezakrývala i nedobré ekonomické výsledky celé náchodské nemocnice v letošním roce a personální problémy (nedostatek především zdravotních sester, ale i lékařů v některých oborech – týká se i Broumova).

Závěry, které jsem si však pro sebe učinil z tohoto setkání, jsou pozitivní. S broumovskou nemocnicí se do budoucna počítá. Já osobně v nejbližší době navštívím hejtmana KHK Jiřího Štěpána a projednám s ním dokončení přestavby celého oddělení dlouhodobé intenzivní péče tak, jak bylo v minulosti naplánované a přislíbené.

Pro mě, jako zastupitele Broumova, je důležité, aby zdravotní služby v Broumově zůstaly minimálně na současné úrovni. Nemocnice by se dle mého názoru měla stát jakýmsi centrem zdravotních služeb ve městě – to je vytvořit zázemí i pro další ordinace či lékaře z obvodů. A právě zde musí město sehrát aktivnější roli ve spolupráci se zřizovatelem nemocnice. Broumov se potýká s úbytkem obyvatel. Je proto důležité udržet občanský servis na dobré úrovni. Naše nemocnice k tomu může významně přispět.

TOP