Snižme v Broumově daň z nemovitosti!

Již několikrát jsem se vyjadřoval k tomu, že největším problémem města Broumova je rapidní úbytek obyvatel (o více jak 1000 občanů za posledních 10 let). Mluvil jsem o tom, že je nutné ve městě udržet a rozvíjet aktivity nezbytné pro život – nemocnici, gymnázium, základní školy, sociální služby, podnikání, kulturu, sport a společenské akce. Dále […]

Senátor Franc opět otevřel debatu o obchvatu Broumova a měšťanském pivovaru

Senátor a zastupitel Broumova Lubomír Franc pozval na pondělí do Konferenčního sálu infocentra veřejnost a zastupitele Broumova a okolních měst a obcí k diskusi o budoucnosti města. Hlavními probíranými tématy byl obchvat Broumova a řešení budovy měšťanského pivovaru. Jeho pozvání přijal i první náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Martin Červíček a radní pro regionální rozvoj Pavel […]

Diskusní setkání s občany Broumova v sále infocentra

V pondělí 22. ledna 2018 jsem pozval do sálu broumovského infocentra občany města. Jednalo se o obchvatu Broumova, areálu měšťanského pivovaru a spolupráce města s Královéhradeckým krajem. Jednání se zúčastnili i dva radní KHK – 1. náměstek hejtmana Martin Červíček a radní Pavel Hečko. Účast na setkání byla velmi dobrá – bývalé kino bylo prakticky […]

Diskuse o budoucnosti Broumova

diskuse

Diskuze s občany o obou problémech Broumova. Účast na diskusi mi přislíbili i dva radní královéhradeckého kraje – první náměstek hejtmana Martin Červíček (radní pro dopravu) a radní pro regionální rozvoj Pavel Hečko. Během ledna k diskusi pozvu prostřednictvím plakátů a medií především občany města Broumova, všechny broumovské zastupitele i starosty okolních obcí.

Obchvat Broumova a měšťanský pivovar. Co dále?

V Broumově jsou dva velké problémy, na kterých je třeba vytrvale a dlouhodobě pracovat. Jedná se o obchvat Broumova (o něm se mluví desítky let) a areál měšťanského pivovaru. Obchvat Broumova je zanesen mnoho desetiletí v územním plánu města. První konkrétní krok k realizaci obchvatu byl učiněn v roce 2016, kdy královéhradeckým krajem byla zadáno […]

Ředitel Gymnázia Broumov Karel Výravský: Nemám obavy o budoucnost školy

Ředitel Gymnázia Broumov Karel Výravský po setkání se senátorem Lubomírem Francem odpověděl na několik otázek. Obavy o budoucnost nemá, výsledky studentů jsou na velmi dobré úrovni, škola spolupracuje s regionálními firmami či udržuje partnerské vztahy se školami v zahraničí. Gymnázium se jeví jako ideální škola pro studium. Výsledky maturitní zkoušky studentů Gymnázia v Broumově jsou […]

Gymnázium Broumov – kvalitní střední škola

Gymnázium v Broumově (GB) je jedinou střední školou v našem městě. Je tedy v zájmu všech obyvatel broumovského výběžku, aby to byla škola kvalitní a respektovaná, mající pevnou pozici v systému krajského školství. Jsem přesvědčen, že tomu tak opravdu je. Gymnázium znám velmi dobře – jak z pozice představitele zřizovatele školy (byl jsem hejtmanem Královéhradeckého […]

Broumovskou nemocnici navštívila ředitelka Ivana Urešová

V pondělí 23. října navštívila broumovskou nemocnici předsedkyně představenstva náchodské nemocnice, pod kterou ta broumovská spadá, ing. Ivana Urešová, MBA. Na aktuální téma hovořila i se senátorem Lubomírem Francem. Po jednání ochotně odpověděla na tři otázky. Bude i nadále broumovská nemocnice součástí Oblastní nemocnice Náchod? Broumovská nemocnice je a bude i nadále nedílnou součástí Oblastní […]

Co bude s broumovskou nemocnicí?

Tuto otázku jsem položil nové předsedkyni představenstva náchodské nemocnice ing. Ivaně Urešové, MBA (byla do funkce jmenována v červenci letošního roku). S novou ředitelkou náchodské nemocnice, pod kterou je broumovská nemocnice začleněna, jsem se sešel v pondělí 23. října v Broumově a více jak hodinu se zajímal o její pohled na budoucnost naší nemocnice. Dle nové paní ředitelky […]

Lubomír Franc otevřel v Broumově pobočku senátorské kanceláře

Senátor Parlamentu České republiky a bývalý hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc v pondělí otevřel v Broumově pobočku své senátorské kanceláře v Náchodě. Na slavnostní otevření přišla řada starostů a zastupitelů měst a obcí Broumovska i lidé z veřejnosti. Proč jste otevřel senátorskou kancelář v Broumově? V Broumově otevírám pobočku své senátorské kanceláře, která je v […]

TOP