Broumovskou nemocnici navštívila ředitelka Ivana Urešová

rrrrrred

V pondělí 23. října navštívila broumovskou nemocnici předsedkyně představenstva náchodské nemocnice, pod kterou ta broumovská spadá, ing. Ivana Urešová, MBA. Na aktuální téma hovořila i se senátorem Lubomírem Francem. Po jednání ochotně odpověděla na tři otázky.

Bude i nadále broumovská nemocnice součástí Oblastní nemocnice Náchod?

Broumovská nemocnice je a bude i nadále nedílnou součástí Oblastní nemocnice Náchod a nedokážu si představit, že by v této náročné době mohla stát osamocená v systému úhrad, nákupů i personálního zajištění.

Chystají se v Broumově nějaké další investice?

Zcela jistě nejvýznamnější investicí do broumovské nemocnice je rekonstrukce MULTI JIP, když toho času je dokončena 1. etapa výstavby a nyní probíhají projekční práce na další etapy, jejichž cílem je dokončení započaté investice tak, aby plnohodnotně mohla fungovat pro pacienty svého spádového území.

Ve zdravotnictví je obecně nedostatek lékařů a sestřiček. Týká se tento personální problém také broumovské nemocnice?

V broumovské nemocnici se navzdory celorepublikovým problémům daří udržet stabilizovaný počet zdravotních sester a za toto jim patří můj dík. Co se týče lékařů, potýkáme se s nedostatkem tak, jako v jiných nemocnicích podobného typu. V současné době chybí dva lékaři v oboru vnitřního lékařství, když i tento nedostatek se nám dosud daří saturovat zvýšeným pracovním nasazením stávajících lékařů.

TOP