Ředitel Gymnázia Broumov Karel Výravský: Nemám obavy o budoucnost školy

Ředitel Gymnázia Broumov Karel Výravský po setkání se senátorem Lubomírem Francem odpověděl na několik otázek. Obavy o budoucnost nemá, výsledky studentů jsou na velmi dobré úrovni, škola spolupracuje s regionálními firmami či udržuje partnerské vztahy se školami v zahraničí. Gymnázium se jeví jako ideální škola pro studium. Výsledky maturitní zkoušky studentů Gymnázia v Broumově jsou […]

Gymnázium Broumov – kvalitní střední škola

Gymnázium v Broumově (GB) je jedinou střední školou v našem městě. Je tedy v zájmu všech obyvatel broumovského výběžku, aby to byla škola kvalitní a respektovaná, mající pevnou pozici v systému krajského školství. Jsem přesvědčen, že tomu tak opravdu je. Gymnázium znám velmi dobře – jak z pozice představitele zřizovatele školy (byl jsem hejtmanem Královéhradeckého […]

Broumovskou nemocnici navštívila ředitelka Ivana Urešová

V pondělí 23. října navštívila broumovskou nemocnici předsedkyně představenstva náchodské nemocnice, pod kterou ta broumovská spadá, ing. Ivana Urešová, MBA. Na aktuální téma hovořila i se senátorem Lubomírem Francem. Po jednání ochotně odpověděla na tři otázky. Bude i nadále broumovská nemocnice součástí Oblastní nemocnice Náchod? Broumovská nemocnice je a bude i nadále nedílnou součástí Oblastní […]

Co bude s broumovskou nemocnicí?

Tuto otázku jsem položil nové předsedkyni představenstva náchodské nemocnice ing. Ivaně Urešové, MBA (byla do funkce jmenována v červenci letošního roku). S novou ředitelkou náchodské nemocnice, pod kterou je broumovská nemocnice začleněna, jsem se sešel v pondělí 23. října v Broumově a více jak hodinu se zajímal o její pohled na budoucnost naší nemocnice. Dle nové paní ředitelky […]

Lubomír Franc otevřel v Broumově pobočku senátorské kanceláře

Senátor Parlamentu České republiky a bývalý hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc v pondělí otevřel v Broumově pobočku své senátorské kanceláře v Náchodě. Na slavnostní otevření přišla řada starostů a zastupitelů měst a obcí Broumovska i lidé z veřejnosti. Proč jste otevřel senátorskou kancelář v Broumově? V Broumově otevírám pobočku své senátorské kanceláře, která je v […]

TOP